Pokolenia ….

W urokliwym Kazimierzu Dolnym, w Klasztorze Ojców Franciszkanów, wmurowano tablicę pamiątkową, ku czci  obywateli tego miasta, którzy byli członkami Polskiej Organizacji Wojskowej, której pierwszym zwierzchnikiem zarówno politycznym jak i wojskowym był Józef Piłsudski.

Polska Organizacja Wojskowa była organizacją o zasięgu ogólnopolskim. Jej podstawowym zadaniem było prowadzenie szkoleń wojskowych, oraz działalność wywiadowcza i dywersyjna. Jednym z członków tej Polskiej Organizacji Wojskowej był mieszkaniec Kazimierza Dolnego – Stanisław Tarłowski ( nazwisko i imię w lewym dolnym rogu tablicy).

Historię kazimierskiego rodu rodziny Tarłowskich, ( a także Wołosowiczów, Niezabitowskich, Trojanowskich etc.) opisaliśmy poniżej.

Stanisław Tarłowski

Stanisław Tarłowski.  Pra – pra – pra-wnuk Stanisława.Tarłowskiego modli się przy tablicy pamiątkowej

Stanisław Tarłowski

Stanisław Tarłowski

Poniżej pamiątkowe zdjęcie: 2 pokolenia: pra – pra-wnuczka i pra – pra -pra-wnuczka.

Stanisław Tarłowski

Stanisław Tarłowski

Podziękowania dla Romana Tarłowskiego (wnuka Stanisława), za wykonaną pracę, która doprowadziła do wmurowania tablicy.